Reguli de redactare a textelor și greșeli frecvente în limba română

  Reguli de redactare a textelor


1. Se lasă un spațiu după orice semn de punctuație și nu se lasă spațiu înaintea unui semn de punctuație, cu excepția textelor cuprinse între paranteze sau ghilimele;
2. Semnul de punctuație de la sfârsitul unui citat se pune după ghilimele;
3. Propoziția începe cu litera mare și se termina cu punct;
4. Nu se folosește scrierea cu cifre pentru numeralele de la unu la zece,o sută, o mie ș.a.m.d,;
5. Un cuvânt împrumutat din altă limbă, care nu există in limba română, se articulează cu cratimă, de exemplu: site -> site-ul;
6. După două puncte se folosește literă mică, în afară de cazurile în care acesta precede vorbirea directa sau un citat;
7. Prefixele de forma anti, supra, ultra, extra, super ș.a. se unesc cu substantivul sau adjectivul următor fără cratimă, cu excepția cazurilor când unirea lor ar crea o dublă consoană sau vocală, de exemplu antiterorism se scrie fara cratima, dar anti-inflamator se scrie cu cratima;
8. Secolele se scriu folosind cifre romane, cu articole și fără prescurtări (secolul al XXI-lea), dar secolul I și secolul XX se scriu fără articole. Tot fără articol se scriu și mileniile;
9. Nu se pune virgulă între subiect și predicat;
10. Comparativul de superioritate se exprimă cu ajutorul lui „decât”, de exemplu: „persoane mai în varsta decât mine” și nu „persoane mai în varstă ca mine”;
11. După vocativ (atunci când te adresezi cuiva ) se pune virgulă;
12. Evitarea unei cacofoni prin utilizarea construcției „ca și” este o greșeală gravă de exprimare. Singurul mod corect de a evita o cacofonie este prin substituția cuvintelor, modificarea ordinii cuvintelor sau adăugarea de cuvinte care nu schimbă sensul enunțului;
13. Pronumele de întărire are următoarele forme:
  • masculin - eu însumi, tu însuți, el însuși, noi înșine, voi înșivă, ei înșiși;
  • feminin - eu însămi, tu însăți, ea însăși, noi însene, voi însevă, ele însele.
14. Cuvintele, construcțiile incidente și apozitiile sunt izolate prin virgulă. Exemple de construcții incidente: „desigur”, „mai bine zis”, „din pacate”, „din punctul meu de vedere”, „la un moment dat”, „în plus”, „în primul rând”, „dimpotrivă”.
15. Doar la începutul și la sfârșitul cuvintelor se folosește î, de exemplu "înainte", "hotărî" etc.; în schimb, â se folosește doar în interiorul cuvintelor: cântând, zicând etc.. În cazul cuvintelor formate cu prefix, dacă î este prima literă din rădăcină  atunci se exceptează folosirea lui â - de exemplu reîntors, reînnoire etc.

  Greșeli frecvente în limba română


Forme nominale (substantive, adjective, pronume)

Forma greşită
Forma corectă
Cartea care am citit-o , Omul care l-am întrebat
Cartea pe care am citit-o, omul pe care l-am întrebat
Băiatul al cărui carte, fata a cărui carte

Băiatul a cărui cărţi, fata a cărei carte
Băiatul al cărui câine, fata al cărei câine
Mă doare apendicita.
Mă doare amigdalita.
Mă doare apendicele.
Mă doare amigdalele.
Codri inverziţi sunt frumoşi.
Copii se joacă
Codrii inverziţi sunt frumoşi.
Copiii se joacă
Cea mai bine plătită doctoriţă
Cel mai bine plătită doctorită
Îmi place de cineva
Îmi place cineva
Sticlă de un kilogram
Sticlă de un litru
Ora una, doi …doisprezece
Ora unu, două …douăsprezece
Am luat un pix de la ei şi i l-am dat înapoi.
Am luat un pix de la ei si li l-am dat înapoi                 
Doamna Ionescu este un fiolog / politician / doctor preşedinte / artist / professor / muzician / sculptor.
Doamna Ionescu este fiologă / politiciană / doctoriţă / preşedintă / artistă / profesoară / muziciană / sculptorită.

Folosirea corectă a unor adverbe, prepoziţii şi expresii.

Forma greşită
Forma corectă
Eu am decât trei picioare.
Mai lipseşte decât Mihai.
Am decât 10 lei.
Eu am numai trei picioare.
Mai lipseşte doar Mihai.
Nu am decât 10 lei.
Plouă în continuu.
România este incontinuu progress.
Plouă încontinuu.
România este în continuu progres.
Cartea după noptieră
Cartea de pe noptieră
Până număr la trei  să plecaţi de aici!
Până număr  până la trei sa plecaţi de aici!
Stau în chirie
Stau cu chirie
A înpodobi
a înproşca
A împodobi
 a împroşca
Anti-drog
Ne-respectuos
Răs-poimâine

Antidrug
Nerespectuos
Răspoimâine
  
Forme verbale

Verb
Forma greşită
Forma corectă
A vrea
Eu vroiam
Eu voiam
A crea
A agrea, a întemeia,
Eu crez / eu creiez
Creerea lumii / creearea lumii

Eu agreiez, întemeez
Eu creez
Tu creezi
El creează
Crearea lumii

Eu agreez, eu întemeiez
A plăcea
Mi-ar place
Mi-ar plăcea
A fi
Fi cuminte!
Să fi punctual.
Nu fii fraier!

Aş fii mandru dacă aş lua un premiu.
Promit ca voi fii punctual.
Ce-cu cărţile astea pe masă / Ce sunt cu cărţile astea pe masă
Fii cuminte!
Să fii punctual.
Nu fi fraier!
Sa nu fii fraier!
Aş fi mândru dacă aş lua un premiu.
Promit ca voi fi punctual.
Ce-i cu cărţile astea pe masă / Ce este cu cărţile astea pe masă
A veni
Aş venii si eu cu voi.
Aş veni si eu cu voi
A face
Nu fă asta.
Nu face asta!
A pleca
Când am venit la tine, tu plecasei deja.
Când am venit la tine, tu plecaseşi deja.
A cere
Cereţi drepturile tale.

Să cere-ţi voie înainte să plecaţi.
Cere-ţi drepturile tale(tu să iţi ceri)
Să cereţi voie înainte să plecaţi.
A crăpa
Eu crap, tu crapi
Eu crăp, tu crăpi (de râs, de ciudă)
A da
De-te la o parte
Dădeţi-vă jos.
Dă-te la o parte.
Daţi-vă jos.

Mai multe greșeli împreună cu explicațiile lor se găsesc aici:
- Anunțuri sponsorizate -