Ce este și ce face un content writer, copywriter, redactor, editor, blogger

Grație internetului, un număr tot mai mare de persoane ajung să scrie și să publice conținut textual menit de a fi publicat online, fie ca un hobby, pe site-uri personale (bloguri), fie drept profesie, caz în care scriu pe site-urile unor companii sau agenții media.

În spatele unui text stă de regulă un proces în care sunt implicate mai multe tipuri de sarcini, eventual fiecare dintre acestea fiind făcute de către persoane diferite, specializate în a efectua acea sarcină. Implicarea mai multor persoane în acest proces duce la creșterea calității textului dar și la o mai bună mulare pe publicul țintă.

Cum per total găsirea și planificarea subiectelor care să apară pe un site, scrierea de conținut în funcție de mai multe criterii, aplicarea unor strategii de optimizare a vizibilității pe motoarele de căutare sau de marketing online, de promovare a brand-ului personal, profesional sau al companiei, de editare și de corectare al textului este unul dificil, în care vor fi necesare mai multe abilități dobândite de-a lungul timpului prin experimentare, există o serie de termeni de specialitate specifici procesului de scriere, nu doar în online dar și în mediul tipărit (publicații precum ziare, reviste etc.).

În acest articol, vei găsi informații despre diferitele tipuri de scriitori, de exemplu content writer, copywriter, redactor, blogger ș.a. - ce sunt și în ce constă activitatea acestora. Scopul este să înțelegi categoriile de autor de conținut, dar și pe ce se axează munca din spatele publicării în online și diferitele activități care stau la baza acesteia.


Ce este un scriitor

Scriitorul este acea persoană care, evident, scrie, fiind deci autorul unui text scris, și cel în măsură de a beneficia de drepturile de autor. Scopul acestuia este să scrie conținut corect gramatical, coerent și cât mai în concordanță cu ceea ce se dorește de a fi transmis. Termenul de scriitor/autor este unul generalist, făcând referire, de regulă, la o persoană care scrie un volum mare de text – de exemplu o carte – după propriile interese sau care este angajată să scrie conform nevoilor unei companii sau grup de interese.

Există însă și scriitori a căror activitate constă în scrierea de texte de dimensiuni mult mai mici decât o carte, de exemplu articole, documentații etc., însă în mod regulat, în funcție de un anumit public țintă și de alte considerate ce țin de conținutul care se urmărește a fi transmis în scris. Cele mai populare tipuri de scriitori de acest tip sunt descrise în continuare.


Scriitori creatori de conținut: content writer, copywriter


Content writing-ul și copywriting-ul sunt două activități distincte de crearea de conținut textual. Termenii au fost preluați din engleză și folosiți în aceeași formă și în limba română, și, cu toate că există multe similarități între acestea, și adesea un content writer poate poate lucra drept copywriter, și viceversa, între cele două activități există deosebiri fundamentale. În cele ce urmează vei afla ce este și ce face un content writer și un copywriter și deosebirile dintre aceștia.

Content writer

Un content writer, ceea ce tradus înseamnă scriitor de conținut, are scopul de a genera conținut textual conform intereselor și necesităților unui public preocupat de un anumit subiect. Procesul de content writing presupune exprimarea cât mai exactă și detaliată, care să fie ușor de înțeles pentru publicul interesat. Așadar acestea este obiectiv, având rolul de a prezenta și transmite informații, cu scopul educării sau informării auditoriului.

Un content writer poate genera un conținut destinat atât mediului online, dar și mediului offline. Dacă conținutul scris este destinat de a apărea online, atunci, va trebui să se ia în considerare și modul în care publicul interesat de subiectul scris poate găsi informația online, cu alte cuvinte, de modul în care motoarele de căutare procesează conținutul scris și stabilește o relevanță între pagina pe care acesta va apărea și relevanța conținutului în raport cu un anumit subiect - exprimat prin termenii de căutare folosiți pentru căutarea online.

Pe lângă rolul de a prezenta informație, content writing-ul mai poate avea rolul de a facilita interacționa în scris cu cititorii și consolida relațiile cu aceștia. Exemple de conținut scris de către un content writer sunt articolele informative de blog sau de pe publicațiile online sau printate, manualele de utilizare sau documentația unui produs, statusurile companiilor de pe rețelele sociale etc.

Copywriter

Copywriter-ul are scopul de a genera conținut textual prin care să se promoveze un produs sau serviciu, un eveniment, un slogan etc., și implică un apel direct la acțiune (call to action) conform scopului promovării. Activitatea de copywriting se axează pe folosirea unui limbaj persuasiv, uneori cu implicații de natura emoțională pentru public, și sumarizarea informațiilor concrete, în loc de detalierea acestora.

Asemenea content writer-ului, și copywriterul se poate adresa unui public online și offline, însă numărul de medii pe care poate fi transmis este mai mare, de exemplu rezultatul unei activități de copywriting poate fi expus cu ușurință și prin radio sau televiziune, respectiv prin formatele audio și video, iar asta pentru că timpul necesar pentru exprimarea unui text de acest fel este mult mai scurt decât cel al content writer-ului.

Exemple de conținut scris de către un copywriter sunt: anunțurile/reclamele publicitare (de pe paginile web sau cele audio sau audio-video de la radio, respectiv TV), promovarea unui produs prin crearea de review-uri, advertoriale etc.

Diferențele dintre content writer și copywriter

Principala diferență dintre content writer și copywriter este că, așa cum reiese și din detaliile oferite anterior, primul folosește o abordare obiectivă și detaliată, în timp ce al doilea se bazează pe exprimarea sumarizată și persuasivă (prin care se dorește obținerea unei reacții imediate din partea auditorului).

Un content writer trebuie să fie capabil să scrie în un volum mare de conținut, cât mai complet și exact cu putință, iar un copywriter să fie capabil să se exprime într-un mod cât mai convingător și cu cât mai puține cuvinte, conform unui public țintă, în unele cazuri foarte bine definit. Un content writer scrie pentru a informa, iar un copywriter scrie pentru a vinde.

Scriitori specifici domeniului jurnalistic: reporter, redactor, editor, corector


În timp ce termenii de content writer și copywriter sunt abia de curând individualizați în România, asta datorită extinderii mediului online și infiltrarea acestuia în foarte multe arii profesionale, pe lângă aceștia, mai există și alte tipuri de scriitori, specifici mediului printat, care au fost preluați și în online. Aceștia sunt prezentați în continuare.

Reporter

Reporterul este un tip de scriitor care are funcția de a colecta informații de pe teren. Acesta trebuie să posede și bune abilități de exprimare și redactare, pentru că va trebui să să redacteze informațiile adunate și să le prezinte într-o manieră exactă, altfel informațiile găsite ar putea fi greșit înțelese de către un alt redactor care scrie pe baza informațiilor, sau de către editor, și deci, și de către cititori.

Datorită comunicațiilor tot mai accesibile (telefon, internet) munca unui reporter tinde să devină asemănătoare ca cea a unui reporter. Printre activitățile definitorii ale unui reporter intră următoarele caracteristici:
 • să aibă background în domeniul în care colectează informații, altfel ar putea comite erori - datorită faptului că nu poate înțelege informațiile găsite.
 • să știe cum să adune informații și să aibă abilitățile sociale necesare unei astfel de activități (sociabil, persuasiv, îndrăzneț, bun orator);
 • să evalueze și să aprecieze corect informațiile colectate;
 • să fie capabil să exprime exact și concis informațiile adunate.
Odată ce reporterul a colectat toate informațiile necesare, acesta le va sintetiza și, fie va începe însuși procesul de redactare, fie va trimite informațiile mai departe unui redactor.

Redactor

Redactorul este un tip de scriitor axat în special pe texte care au un caracter de noutate, care lucrează la un ziar, revistă sau un alt tip de publicație, online sau tipărită. Subiectele despre care un redactor scrie sunt variate (economice, politice, sociale, sportive ș.a.), iar munca de redactare constă în găsirea de multiple surse, asigurarea că acestea sunt valide și veridice, și redarea ideilor într-un anumit format, de regulă sub formă de introducere (lead sau/și șapou), cuprins (pe baza surselor găsite) și concluzie.

Calitățile fundamentale ale unui reporter sunt în primul rând capacitatea de analiză și sinteză a informațiilor, bune abilități de exprimare în mai multe moduri jurnalistice, și capacitatea de a lucra contra timp – acesta având deadline-uri stricte.

Responsabilitățile unui reporter sunt:
 • de a urmării noutățile despre evenimentele actuale din sfera de domenii în care are background și își exercită funcția de reporter;
 • de a selecta subiectele care prezintă interes pentru cititori și de a le omite pe celelalte;
 • de a se documenta și de a verifica informații;
 • de a scrie articole, editoriale, rapoarte și comentarii pe baza evenimentelor într-un mod concis și explicit (fiind nevoit adesea să limiteze mărimea conținutului până într-un anumit prag), informând astfel publicul în legătură cu evenimentele petrecute.
Pentru ca un text să fie publicat, acesta va trebui trimis pentru aprobare editorului, care va hotărî dacă acesta îndeplinește toate condițiile pentru a fi publicat.

Editor 

Un editor, așa cum se poate subînțelege din însuși numele, are rolul de a edita - mai exact de a adapta un conținut textual sau un conținut de o altă natură care însoțește un text, pentru auditoriul unui site sau publicație. Acesta conduce o echipă de scriitori de diferite tipuri (redactori, reporteri ș.a.) și gândește strategia editorială.

Funcția acestuia nu trebuie confundată cu simpla operație de editare a textului - adică de corectare a eventualelor greșeli de oricare ar fi acestea - un editor având responsabilități care, de fapt, sunt poziționate pe o scară ierarhică deasupra celorlalte tipuri de scriitori.

Responsabilitățile principale ale unui editor sunt:
 • de a analiza necesitățile publicului și de a găsi subiecte de care aceștia sunt sau ar fi interesați, satisfăcând astfel necesitățile cititori curenți dar și atrăgând un public mai numeros;
 • de a distribui subiecte de abordat scriitorilor (reporteri, redactori, content writeri, copywriteri), împreună cu diferite specificații precum unghiul de abordare, tone of voice-ul ș.a.;
 • de a planifica viitoarele subiecte care vor fi publicate;
 • de a se asigura că un anumit conținut respectă anumite standarde de calitate: să fie corect gramatic scris, să fie veridic, să fie coerent etc;
 • de a edita conținutul astfel încât acesta să fie mai ușor de înțeles de către un public, mai exact: elimină informațiile redundante sau irelevant și le valorifică pe cele importante;
 • de a oferi feedback scriitorilor în funcție de cerințele dorite la propunerea subiectului în raport cu rezultatul acestora.
Editorul este cel care decide dacă un conținut textual va fi publicat sau nu, fiind cel în măsura de a autoriza operația de publicare.

Corector

Corectorul este o persoană care are foarte bune cunoștințe de limba română sau orice altă limbă în care se face scrierea textelor. Rolul acestuia este să identifice și în unele cazuri să înlăture greșelile de scriere, gramaticale sau alte erori de exprimare, dacă acestea au trecut neobservate atât de către scriitor, cât și de editor.

Cum atât scriitorul cât și editorul folosesc programe de verificare automată a gramaticii și ortografiei, necesitatea unui corector a scăzut constant de-a lungul timpului. Singurele publicații care încă folosesc corectori sunt publicațiile mari – de prestigiu.

Scriitor independent: blogger


Un blogger poate fi văzut ca un tip de scriitor – filtrează informație, pe care o expune public pe site-ul personal și este validat de către cititorii site-ului. Acesta trebuie să scrie conținut pentru un auditoriu, să își promoveze propriul brand, deci va trebui să promoveze anumite acțiuni pe site, să adune informații și să redacteze articole, să editeze articolele conform publicului căruia i se adresează și să realizeze calendarul editorial – căutând noi teme de abordat, utile publicului curent sau vizat.

De regulă, blogger-ul poate fi văzut ca un content writer care își administrează independent întreaga activitate, fără să fie revizuit de altcineva, poate doar de către cititori. De asemenea, un blogger va trebui să realizeze sarcini ce corespund unui editor și copywriter, respectiv a altor tipuri de scriitori.

În unele cazuri, un blogger poate fi văzut drept un jurnalist, asta dacă publică conținut cu specific bine definit (blog IT, auto, monden, sportiv etc.), deci pentru un public țintă care să găsească informația expusă utilă, cu proprietatea că va exista și o periodicitate de apariție a conținutului nou.