Cum să afli de unde a fost trimis un email

Adresa de email este un element de bază pentru orice persoană care accesează internetul. Prin intermediul ei se poate realiza atât corespondența cu alte persoane sau cu evenimentele, respectiv noutățile din sfera personală sau profesională de interese, cât și identificarea și autentificarea utilizatorilor pe diverse site-uri sau servicii online. Ținând cont că recepționarea de noi email-uri este ceva banal și se întâmplă de obicei cu regularitate, se poate dori uneori aflarea regiunii sau zonei geografice a calculatorului de unde a fost trimis un email.

Această localizare nu va fi una exactă, ci una sumară, de exemplu se poate ști țara de origine, poate chiar orașul sau o zona explicită a orașului. Tot legat de localizare, mai trebuie spus și că nu întotdeauna este posibilă, ci de regulă doar atunci când trimiterea emailului s-a realizat de pe un client de email instalat pe calculator. Dacă email-ul a fost trimis online, adică din browser, atunci localizarea nu va fi a calculatorului persoanei care a trimis email-ul, ci al server-ului web care a primit cererea de trimitere email, caz în care nu se poate detecta în realitate de unde a fost trimis emailul.

Cum să localizezi de unde a fost trimis un email 


Orice calculator conectat la internet îi corespunde o adresă IP unică, dată de furnizorul de servicii de internet (ISP) în funcție de localizarea efectivă a calculatorului. Deși nu este vizibilă, orice email primit conține și adresa IP a server-ului de la care a fost trimis, iar cu ajutorul acesteia se poate deci localiza calculatorul de pe care a fost trimis emailul.

Primul lucru pe care trebuie să-l faci este intri în contul de email, să deschizi mesajul primit de la adresa de email pe care vrei să o localizezi și în funcție de serviciul de poștă electronică folosit să dai clic pe butonul More și apoi pe Show Original sau View Source sau altă opțiune cu același nume, care va afișa toate datele de trimitere ale email-ului (printre care și adresa IP a calculatorului de la care a fost trimis, aceasta fiind în unele cazuri însăși adresa IP a celui care a trimis mesajul).

Mai jos vei găsi exemplificarea în GMail a pașilor descriși anterior, care va deschide o fereastră cu codul sursă al email-ului (mesajului original).


Mai departe caută linia care începe cu Received: from și copiază adresa IP afișată (de forma x.x.x.x, de exemplu 92.10.15.136), în cazul în care există mai multe astfel de linii, copiază IP-ul de pe ultima line - acesta este de regulă încadrat între paranteze drepte și trebuie să fie diferit de 10.x.x.x sau 192.168.x.x

Pasul final îl reprezintă accesarea sitului yougetsignal.com, în cadrul căruia se va lipi adresa IP copiată anterior și se va iniția începerea localizării prin apăsarea butonului Host Trace.


Rezultatul: În funcție de serviciul de email folosit de cel care a trimis email-ul(GMail, Yahoo, Zoho, ș.a.) și de mediul din care acesta a fost trimis (de pe calculatorul personal folosind un client de email sau online - din browser), localizarea poate fi mai mult sau mai puțin relevantă față de locația calculatorului de pe care s-a trimis emailul.