Când se scrie cu literă mare la începutul cuvintelor și expresiilor

Scrierea cu litere mari la începutul unor cuvinte se face după niște reguli clare, iar cum acestea sunt într-un număr destul de mare, folosirea neadecvată a majusculelor drept literă de start este încă o problemă care duce la apariția unor confuzii de înțeles ale unor texte scrise sau în orice caz la folosirea greșită a limbii române.

O listă completă cu toate cazurile când trebuie să se folosească literă mică sau mare la începutul unui cuvânt o poți găsi aici. În acest articol am să elaborez cazurile generale când se scrie cu prima literă mare și o listă cu cazurile particulare care sunt frecvent folosite greșit în limba română.

Scrierea cu literă mare se face de regulă pentru a pune în evidență un cuvând, mai exact de a indica o unicitate sau importanță deosebită.

Uzual, prima literă a unui cuvânt se scrie cu literă mare în următoarele situații:
  • atunci când este primul cuvânt din cadrul unei propoziții, fraze, note de subsol, titlu ș.a;
  • când cuvântul este un nume propriu - adică denumește individual o ființă, un concept sau un lucru real pentru a putea fi deosebit de alte denumiri din aceeași categorie - iar în cazul în care acesta este compus din mai mulți termeni, fiecare va avea prima literă mare; exemple: Ion Luca Caragiale, Franța, Statele Unite, București, Adi Barbu etc.;
  • când înaintea acestuia există un semn de punctuație final (punct, semul întrebării, semnul exclamării, puncte de suspensie) - însă pot exista excepții, de exemplu atunci când între propoziția anterioară și cea curentă există o strânsă legătură;
  • la începutul vorbirii directe - adică de dialog - atunci când există linie de dialog sau două puncte urmat de un fragment de text între ghilimele;
  • în cazul formulelor de adresare din cadrul corespondențelor, cererilor ș.a. - când formula de adresare este urmată de virgulă; exemple: Domnule Director, Vă rog să... 

În afară de cazurile generale când trebuie să se scrie cu majusculă litera inițială a cuvânt, mai există și o mulțime de cazuri când, pentru o exprimare corectă, va trebui folosită scrierea cu majusculă a primei litere dintr-un cuvânt. În continuare le veți găsi enumerate.

Pentru a specifica personaje religioase, mitologice, folclorice și literare

Exemple: Dumenezu, Alah, Ra, Greunceanu, Isus Hristos, Mama-Pădurii, Pacală, Zeus, Poseidon, Făt-Frumos, Sfântul Constantin, Sfânta Fecioară.

Se mai scrie cu prima literă mare și cuvintele care fac referire sau țin de divinitate, de exemplu: Atotputernicul, Sfânta Treime, Creatorul, Sfânta Scriptură, Sfântul Munte, Sfântul Mormânt.

Pentru a menționa entități geografice sau administrativ-teriroriale

Exemple: Africa Centrală, Orientul Mijlociu, Popești-Leordeni, După Deal (nume al unui sat românesc), Trei Brazi (numele unei cabane) ș.a.

Vor fi scrise cu literă mare inclusiv punctele cardinale: America de Nord, București-Nord (gară), Polul Sud, Europa de Est etc.

Pentru a specifica aștrii, conselații sau galaxii

Exemple: Ursa-Mare, Carul-Mare, Ursa-Mică, Carul-Mic, Venus, Andromeda, Calea Lactee și oricare alte cuvinte care sunt folosite în sens astrologic.

Luna, Pământul și Soarele vor fi scrise deci cu prima literă mare în cazul în care sunt folosite cu sensul de aștri, altfel vor fi scrie cu litere mici.
Exemple:
Pământul orbitează în jurul Soarelui.
În această regiune pământul este foarte fertil.
În zilele caniculare specialiștii ne îndeamnă să evităm expunerea prelungită la soare.

Pentru a face referire la marile perioade istorice sau la evenimente/conflicte majore

Tot ceea ce poate fi exprimat cu referire la un anumit moment important din trecut, iar acesta poate fi identificat în mod unic: Antichitatea, Evul Mediu, Renașterea, Primul Război Mondial, al Doilea Război Mondial, Războiul de Independență, Războiul de 100 de Ani.

Războaiele sau evenimentele care nu au un nume propriu sau perioadele care sunt slab individualizate vor fi scrise cu litere mici.

Pentru precizarea sărbătorilor laice, naționale, internaționale sau religioase

Exemple: 1 Mai sau Întâi Mai, 1 Decembrie, Anul Nou, Crăciun(ul), Înălțarea, Învierea, Paștele, Ramadan, Schimbarea la Față.

Pentru a specifica numele unor instituții, organizații, monumente, mijloace de transport

Exemple: Avocatul Poporului, Guvernul României, Parlamentul României, Teatrul Național, Organizația Națiunilor Unite, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Litere, Camera Deputaților, Administrația Prezidențială, Arcul de Triumf, Orient Expres, Titanic etc.

Pentru denumirea soiurilor de plante sau de animale

Exemple: Aurora (soi de floarea-soarelui), Marele Alb (rasă de porci), Leghorn (rasă de găini), Napoleon (soiuri de cireșe, struguri, mere, pere).

Numele stiințifice latinești ale speciilor de plante și animale vor fi scrise și ele cu prima literă mare, dar dacă aceste conțin mai mulți termeni atunci ceilalți termeni vor fi scriși cu literă mică, excepția fiind atunci când aceștia constituie un nume propriu în sine. Exemple:Bacterium aceti, Gorilla beringuei, Hygrophorus puniceus, Inocybe Patouillardi etc.

Pentru desemnarea unei regiuni folosind punctele cardinale (nord, sud, vest, est ș.a.)

Exemple: produsul este importat din Vest / Apus / Orient; extincția unui număr mare de specii de mamifere s-a produs în special în zona Răsăriteană / de la Răsărit / de la Apus.

Pentru a numi obiecte după creatorul lor

Exemple: un Stradivarius (o vioară produsă de Stradivarius), doi Grigorești (două tablouri pictate de Grigorescu) etc.

În cazul folosiri expresiilor de politețe (locuțiunilor prenomiale de politețe)

Exemple: Alteța Sa, Domnia Sa, Domnia Ta, Înălțimea Voastră, Sfinția Sa, excelența Voastră ș.a.

Pentru a denumi un concept sau de a personifica un simbol sau abstracțiune

Exemple: Binele, Eul, Libertate, Patrie, Om Fraternitate, Justiția, în numele Stiinței etc.

Pentru specificarea abrevierilor unor unități de măsură sau a altor noțiuni de specialitate

Exemple: A pentru arie sau amper, C pentru Celsius, N, S, E, V pentru punctele cardinale, Rh pentru factorul Rhesus etc.

Pentru folosirea numelor proprii compuse (de denumiri sau titluri)

Exemple: Catedra de limba română, Serviciu de contabilitate, Declarația universală a drepturilor omului, Gramatica limbii române, Constituția, Premiul pentru cel mai bun film al anului, Izvorul minunilor (apa minerală), Coca-Cola (băutură carbogazoasă) etc.

În adrese, pe hărți, etichete sau pe plăcuțe indicatoare

Exemple: Aleea Nucșoara, Cabernet, Strada Martirilor etc.
- Anunțuri sponsorizate -