Top 20 de perechi de paronime din limba română - exemple și definiții

Paronimele sunt o serie de cuvinte care se scriu sau se pronunță aproximativ la fel, însă au sensuri și origini diferite, de exemplu compliment și complement, enerva și inerva, familial și familiar etc. Aceste nu trebuie confundate cu omonimele, care sunt cuvinte care se scriu exact la fel, dar care au sensuri diferite în funcție de modul în care sunt folosite (de exemplu substantivul leu poate face referire la moneda națională a României sau la animalul leu).

În limba română sunt o multime de astfel de perechi de cuvinte, care sunt încurcate frecvent și deci folosite greșit. Mai jos vei găsi o listă cu foarte multe paronime existente în limba română, împreună cu sensul corect al acestora.

aliniat vs. alineat vs. alienat

aliniat = Care este așezat în linie dreaptă. (Despre țări) Care aparține unei grupări constituite pe baza unui tratat.

alineat = Rând retras într-un text pentru a marca schimbarea ideii; fragment de text care începe cu un asemenea rând. Pasaj al unui articol de lege.

alienat = Care suferă de o boală mintală; dement; nebun.

a enerva vs a inerva

a enerva = A face să-și piardă sau a-și pierde calmul, a-și ieși sau a scoate pe cineva din fire; a (se) înfuria, a (se) irita; a (se) indispune.

a inerva = A produce o stare de excitare a unui organ sau a unui țesut.

compliment vs. complement

compliment = Cuvânt de laudă, de măgulire, care exprimă o atitudine prietenească, de stimă, de respect sau de considerație.

complement = Ceea ce se adaugă la ceva spre a-l întregi; complinire. Parte secundară a propoziției care determină un verb, un adjectiv sau un adverb. Substanță de natură proteică prezentă în serul sangvin și care participă la procesul imunității.

ambiant vs ambient

ambiant = Care se găsește în jur, în apropiere, înconjurător.

ambient = Mediu material, social sau moral în care trăiește cineva sau în care se află ceva; climat.

lacună vs lagună

lacună = Spațiu gol în interiorul unui corp; gol, lipsă în continuitatea, în integritatea unui lucru. ♦ Întrerupere involuntară și penibilă într-un text, în înlănțuirea unor fapte, a unor idei. ♦ Fig. Ceea ce lipsește pentru ca un lucru să fie bun, desăvârșit.

lagună = Porțiune din bazinul unei mări sau al unui ocean separată aproape complet de rest printr-o fâșie îngustă de pământ.

familiar vs familial

familiar = Intim, cunoscut, știut, obișnuit, simplu, fără pretenții, prietenos, fără respectul cuvenit.

familial = Care aparține familiei, privitor la familie; destinat familiei.

glacial vs galciar

glacial = Referitor la gheață, rece ca gheața, care îngheață. Fig. (Despre acțiuni, manifestări ale oamenilor) Lipsit de orice căldură, bunăvoință, prietenie; distant, rece.

galciar = Provenit din topirea ghețarilor; rezultat în urma acțiunii ghețarilor. Perioadă glaciară = perioadă din era cuaternară în care ghețarii ocupau regiuni foarte întinse pe pământ și în care alternau intervalele reci cu cele calde

a emigra vs. a imigra

a emigra = A-și părăsi patria pentru a se stabili (definitiv sau temporar) în altă țară; a se expatria.

a imigra = A veni să se așeze într-o țară străină, părăsindu-și țara de origine.


numerar vs. numeral

numerar = Valoare bănească în monede sau în hârtie-monedă, care poate servi direct pentru plată; bani lichizi, bani gheață.

numeral = Parte de vorbire flexibilă care exprimă, sub diferite aspecte, un număr, o determinare numerică a obiectelor sau ordinea obiectelor prin numărare

temporar vs. temporal

temporar = Care e de scurtă durată, care nu durează decât un anumit timp; vremelnic, trecător, provizoriu.

temporal = Care indică timpul, privitor la timp sau la tâmplă ( os-pereche al craniului din regiunea tâmplelor); lumesc, mirean, laic.

virtuos vs. virtuoz

virtuos = Cu multe virtuți; cinstit, curat, cast.

virtuoz = Persoană care stăpânește în mod desăvârșit tehnica unui instrument muzical sau tehnica unei arte.

venal vs. venial

venal = Care este lipsit de scrupule, care face orice lucru (reprobabil) pentru bani.

venial = Care se poate ierta; scuzabil; fără gravitate.

litru vs. litră

litru = Unitate de măsură pentru capacități, egală cu volumul ocupat de un kilogram de apă pură la temperatura de plus patru grade Celsius și la presiunea de o atmosferă. Vas care are această capacitate. Cantitate de lichid egală cu un litru.

litră = Măsură de capacitate sau de greutate egală cu un sfert de litru sau de kilogram. ♦ Vas care are această capacitate.

eminent vs. iminent

eminent = Care se distinge prin calități (intelectuale) deosebite; excepțional, superior, remarcabil, excelent.

iminent = Care este gata să se producă, să se întâmple (și nu se poate amâna sau evita); inevitabil.

literal vs. literar

literal = Care se face, se reproduce etc. cuvânt cu cuvânt, literă cu literă; textual, exact. Care conține mărimi notate cu litere.

literar = Care aparține literaturii, care se referă la literatură, care corespunde cerințelor literaturii.

original vs. originar

original = Care constituie primul exemplar, care a servit sau poate servi drept bază pentru copii, reproduceri sau multiplicări; care a fost produs pentru prima oară într-o anumită formă.

originar = Care este de loc din..., care își are obârșia în..., în forma de la început, de origine; inițial, prim, primar, primordial, primitiv.

livret vs. libret

livret= Document cu formă de carnet; cărticică, caiet, carnețel de identitate.

libret= Textul unei opere muzicale, al unei operete sau al unui oratoriu. Carnet eliberat de casele de economii persoanelor care își depun aici economiile și pe baza căruia depunătorii își pot retrage (cu dobânda legală) banii depuși.

petrolier vs. petrolifer

petrolier = care provine din petrol; privitor la extragerea și la prelucrarea petrolului.

petrolifer = Care conține petrol (zone, regiuni), bogat în petrol.

a învesti vs. a investi

a învesti = A acorda cuiva în mod oficial un drept, o autoritate, o demnitate, o atribuție, o calitate, o funcție.

a investi = A plasa, a aloca, a cheltui un fond, un capital, diverse mijloace materiale într-o întreprindere; a face o investiție.

apropia vs. apropria

apropia = Acțiunea de a (se) apropia și rezultatul ei. A se deplasa sau a se situa mai aproape (de cineva sau de ceva).

apropria = A-și însuși un lucru (străin). A face ca un lucru să fie potrivit pentru un anumit scop.

atlas vs. atlaz

atlas = Colecție de imagini, hărți, grafice etc., folosită ca material documentar ilustrativ într-un domeniu științific, sistematizate după anumite criterii. Prima vertebră cervicală (a gâtului), care se articulează cu occipitalul și cu axisul.

atlaz = Țesătură de mătase cu un sistem de împletire a firelor care-i dă un luciu și un desen special, pe o singură față.

arbitrar vs arbitral

arbitrar = Care pornește dintr-o hotărâre luată după propria apreciere, fără a ține seamă de părerea altuia, de adevăr etc. Care este făcut, ales etc. la întâmplare.

arbitral = Hotărât de arbitru. Alcătuit din arbitri.

amputa vs. imputa

amputa = A tăia pe cale chirurgicală (sau a pierde accidental) un membru al corpului sau un segment de membru. A elimina o parte dintr-o operă, dintr-un discurs etc.

imputa = A (i se) reproșa, a (i se) atribui cuiva fapte, atitudini, gesturi nepotrivite, condamnabile. A face pe cineva răspunzător de o pagubă adusă unei instituții, întreprinderi (unde lucrează), obligându-l la despăgubiri.

reflexie vs. reflecție

reflexie = Fenomen de reîntoarcere parțială a luminii, a sunetului, a radiațiilor în mediul din care au venit atunci când întâlnesc o suprafață de separare a două medii.

reflecție = Meditare, cugetare, gândire.

albastru vs. alabastru

albastru = Culoare albastră (a cincea din spectrul solar, între violet și verde). Care are culoarea cerului senin.

alabastru = Varietate de ghips cu aspect de marmură albă străbătută de vine transparente, întrebuințată la fabricarea unor obiecte ornamentale.

constituent vs. constituant

constituent = Care intră în constituția unui întreg. Fiecare dintre substanțele care intră într-un sistem fizico-chimic.

constituant = Privitor la constituție; constitutiv. Adunare constituantă = adunare formată din reprezentanți aleși de cetățeni, după anumite norme, pentru a vota sau a modifica constituția.

anual vs. anuar

anual = Care are loc o dată pe an; care durează un an; care corespunde unui an.

anuar = Publicație periodică anuală care prezintă activitatea unei instituții, a unei întreprinderi etc. sau care conține studii științifice.

gelos vs. zelos

gelos = Care suferă de gelozie, cuprins de gelozie; care manifestă gelozie. Care ține mult la ceva și se teme să nu-l piardă. (Rar) Invidios, pizmaș.

zelos = Plin de zel, de râvnă, de ardoare. Activ, harnic, muncitor, neobosit, neostenit, silitor, sârguincios, vrednic, asiduu, insistent, perseverent.

prenume vs. pronume

prenume = Nume care se dă unui om la naștere și care distinge pe fiecare dintre membrii aceleiași familii; nume de botez.

pronume = Parte de vorbire care ține locul unui substantiv (nume de ființă, de lucru, de acțiune etc.).

insera vs. însera

insera =  A introduce, a adăuga, a include un adaos într-un text, într-un șir de numere, într-un tabel etc.; a introduce o informație într-un ziar. A fixa, a așeza o piesă într-un locaș din interiorul altei piese sau între alte două piese. A introduce un material în masa altui material.

însera = A se face seară, a amurgi. A rămâne undeva până seara, a-l surprinde pe cineva seara undeva.

fișă vs. fisă

fișă = Foaie (mică) de hârtie sau de carton folosită pentru a face însemnări în cursul unei documentări sau în vederea elaborării unei lucrări; foaie de carton care cuprinde datele bibliografice asupra unei cărți dintr-o bibliotecă; foaie care conține note, observații, detalii documentare. Act care cuprinde datele personale ale cuiva.

fisă = Mică placă de metal, de os, de material plastic etc., care, în baza unei convenții, poate înlocui monede sau poate servi ca marcă de plată în localurile de consumație, la jocurile de cărți etc.; jeton. Piesă metalică în formă de monedă care, introdusă în mecanismul unui automat, declanșează funcționarea acestuia.

În afară de acestea mai există și alte perechi de paronime, însă nu sunt la fel de ușor de confundat între ele. Voi ce alte paronime care sunt frecvent folosite greșit mai cunoașteți?

--
Sursă definiții: dexonline.ro
- Anunțuri sponsorizate -
ARTICOLE RELEVANTE